The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Model 2D

Mód 2D umožňuje modelovat pouze 2D řez ze "Sond" a "Bodů terénu". Tento mód je vhodný pro liniové stavby nebo pro modelování složitých řezů a svahů - po vytvoření modelu 2D můžeme vytvořený model extrahovat do 3D a dále upravovat.

V módu 2D má program pouze podobu 2D - není možné přepnout na 3D pohled. Ovládání a práce je zcela stejná jako v módu 3D - pouze jednodušší o jeden rozměr.

2D model

Při přepnutí do módu 2D se provedou tyto změny:

  • Staveniště je vždy definováno jako "obdélník", zadávají resp. dopočítavají se pouze souřadnice Smin, Smax
  • Body terénu, Zkoušky, Zemní profily, Sondy, Výsledné řezy, Výsledné profily- Nezadávají se (není definována) souřadnice X,Y ale pouze souřadnice S
  • Model podloží - v kreslení se nezobrazují (nejsou definovány) "Tvar terénu", "Vrstvy". Naopak se vykresluje Řez v rozmezí Smin, Smax
  • Řezy 2D - obsahuje automaticky vygenerovaný řez přes celou délku úlohy, který nelze smazat

Důležitou pomůckou pro práci s 2D modelem je možnost zadání "Násobitele výšky", který umožní práci i s dlouhými svahy s malým převýšením.

Rám "Nastavení kreslení"

Model 2D lze převést na Model 3D přepnutím v rámu "Nastavení". V tomto případě se přiřadí rozměry "Staveniště" ve směru Y na Ymin= -Sirka/2, Ymax=Sirka/2 a typ se změní na zadaný obdélník. Souřadnice S se převedou na X.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.