The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tvorba modelu podloží

Program Stratigrafie umožňuje vytvářet 3D model podloží jednoduše a logicky krok za krokem a namodelovat i ty nejsložitější případy.

Program neprovádí žádná rozhodnutí samostatně, všechna rozhodnutí o podobě modelu musí učinit uživatel. Při pochopení základních principů je to jednoduchá a příjemná práce.

V následujících příkladech jsou ukázány základní postupy pro tvorbu a úpravu modelu podloží.

  • Postup tvorby modelu podloží
  • Vytvoření modelu terénu (DMT)
  • Model s vodorovnými vrstvami zemin
  • Model s vrstvami zemin kopírujícími terén
  • Hrany staveniště - aktivní okraje
  • Úprava vrstev modelu
  • Vytvoření čočky zeminy do modelu
  • Vytvoření nových vrstev
  • Vytvoření tektonického zlomu v modelu

Důležitou funkcí programu je využití tlačítka "ZPĚT", které umožnuje se kdykoliv vrátit k původnímu stavu před úpravou.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.