The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Katalog użytkownika

Katalog użytkownika umożliwia zdefiniowanie oraz zapisanie własnych przekrojów i ich parametrów stosowanych w obliczeniach obudowy wykopu. Podczas pierwszego użycia katalogu (nie został jeszcze utworzony), program wyświetla komunikat ostrzegawczy z informacją, że nie znaleziono katalogu. Wówczas, naciśnięcie przycisku "OK" otwiera okno dialogowe "Zapisz jako", które umożliwia wprowadzenie nazwy katalogu i zapisanie go w określonym miejscu po naciśnięciu przycisku "Zapisz" (domyślnie wybierany jest folder, w którym zapisywane są dane projektu).

Program umożliwia użytkownikowi utworzenie więcej niż jednego katalogu. Kolejny katalog tworzy się poprzez naciśnięcie przycisku "Nowy" - program wyświetla zapytanie, czy aktualny katalog ma być zastąpiony (aktualnie wczytany katalog nie jest usuwany!) i zapisuje nowy katalog pod nową nazwą. Przycisk "Otwórz" umożliwia wczytanie dowolnego katalogu użytkownika, natomiast "Zapisz jako" służy do zapisania katalogu pod inną nazwą.

Przycisk "Eksport TXT" pozwala na eksportowanie obecnie wczytanego katalogu użytkownika do pliku tekstowego.

Okno dialogowe pojawiające się przy pierwszym użyciu katalogu przekrojów własnych

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" zawiera tabelę z listą przekrojów zdefiniowanych przez użytkownika. Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe "Nowa pozycja katalogu", które umożliwia określenie, a następnie zapisanie parametrów nowego przekroju do katalogu. Przyciski "Edytuj" i "Usuń" służą do edycji poszczególnych pozycji w tabeli.

Przycisk "Akceptuj" akceptuje aktualne charakterystyki przekroju poprzecznego określone w oknie dialogowym "Nowy przekrój" i otwiera okno dialogowe "Nowa pozycja katalogu" do modyfikacji i zapisania aktualnego przekroju. 

Okno dialogowe "Katalog użytkownika" i "Nowa pozycja katalogu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.