The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tworzenie soczewek gruntu

Poprzedni przykład Następny przykład

W tym przykładzie zamodelujemy "soczewkę gruntu" zgodnie z poniższym rysunkiem.

W ramce "Model geologiczny" definiujemy nowy otwór (Red 1) w środku soczewki (współrzędne: [11; 5]) oraz dodajemy nową warstwę gruntu (Red, o miąższości [0,5 m]), za pomocą przycisku "Wstaw (przed 3)".

Uwaga: Przy zastosowaniu opcji "Dodaj tekstowo" nie można wybrać otworu z tabeli, a model geologiczny musi być wcześniej zbudowany. W oknie dialogowym "Nowy otwór", wyświetlana jest informacja o sposobie utworzenia otworu. W naszym przypadku pojawia się opis "Warstwy wygenerowane z modelu geologicznego". Jeśli informacja jest inna (kopiujemy inny otwór), istnieje możliwość jej modyfikacji poprzez przyciśnięcie przycisku "Zmień status".

Dodawanie nowego otworu w środku soczewki

Po dodaniu, otwór wyświetlany jest na czerwono i jest nieaktywny - ponieważ nie jest kompatybilny z innymi otworami.

Otwór w środku soczewki

Następnie zmodyfikujemy otwór bazowy (zawsze z prawej strony). Dodamy czerwoną warstwę pomiędzy zieloną i brązową warstwą. Nie zdefinujemy miąższości tej warstwy, określimy lokalizację spągu tej warstwy jako "nie zdefiniowana".

Modyfikacja otworu bazowego

Ta czerwona warstwa jest następnie przenoszona do wszystkich pozostałych otworów, ale nie ma szczegółowo określonej lokalizacji. Miąższość tej warstwy wykorzystana w modelu zdefiniowana jest tylko w otworze "Red 1".

Model po dodaniu czerwonej warstwy do otworu bazowego

Teraz zmodyfikujemy czerwoną warstwę w otworze BH 1(3). Zmieniamy lokalizację spągu tej warstwy z "nie zdefiniowana" na "zdefiniuj głębokość" i określamy głębokość spągu czerwonej warstwy [2 m]. (Zagłębienie mierzone jest od góry otworu, wartości dodatnie w dół, ujemne - w górę).

Modyfikacja otworu BH 1(3)

Model z czerwoną soczewką gruntu jest gotowy.

Model końcowy z soczewką gruntu

W celu lepszej wizualizacji soczewki dodamy nowy przekrój o współrzędnych [11; 0], [11; 10].

Model końcowy z soczewką gruntu

Poprzedni przykład Następny przykład

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.