The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Akcelerogram

Modelowanie oddziaływań sejsmicznych w programie MES wymaga znajomości rozwoju w czasie przyspieszenia na dolnej krawędzi modelu i jest reprezentowana przez akcelerogram - zapis - zapis momentów czasowych i odpowiadających im wartości chwilowego przyspieszenia.

W ramce "Obciążenie sejsmiczne" dostępne są trzy opcje określania akcelerogramów :

  1. Wygenerować sztuczny akcelerogram z odpowiadającym spektrum odpowiedzi;
  2. Wczytać (zaimportować) zapisany akcelerogram z zewnętrznego pliku danych;
  3. Stworzyć własny akcelerogram.

Akcelerogram jest interpretowany jako odcinkowo liniowy rozkład przyspieszenia. Użytkownik powinien upewnić się (zweryfikować), że przesłany lub zdefiniowany akcelerogram daje zerową wartość prędkości na końcu zapisu.Wygenerowane akcelerogramy spełniają ten warunek.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.