The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenia sejsmiczne

Ramka "Obciążenia sejsmiczne" służy do definiowania parametrów obciążeń sejsmicznych. Kierunki zdefiniowanych efektów obciążeń sejsmicznych wyświetlane są na pulpicie.

W celu prawidłowego przebiegu analiz numerycznych i skutecznego uzyskania zbieżności wyniku należy zdefiniować obszar, w którym przewidywana jest powierzchnia poślizgu. W obszarze tym, poziome i pionowe przyspieszenia oddziałują na elementy skończone (por. rysunek). Elementy skończone zlokalizowane poza tym obszarem nie są dotknięte oddziaływaniem obciążeń sejsmicznych. Obszar z obciążeniami sejsmicznymi nie powinien dotykać krawędzi (brzegów) modelu, ponieważ może to utrudnić uzyskanie wyniku.

Ramka zawiera tabelę z listą zdefiniowanych punktów obszaru. Definiowanie obszaru jest jednakowe jak zwykłe definiowanie warstw.

W przypadku, gdy brak jest danych pomiarowych dotyczących wartości współczynników przyspieszenia kh i kv, współczynniki te mogą być wyznaczone według podejścia zaczerpniętego z normy EN 1998-5.

Ramka "Obciążenia sejsmiczne"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.