The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Płaska powierzchnia poślizgu

Ramka "Powierzchnia poślizgu" służy do określania kształtu i parametrów płaskiej powierzchni poślizgu. Powierzchnia poślizgu definiowana jest punktem w bryle skały oraz jej nachyleniem. Program automatycznie wyznacza punkty przecięcia powierzchni poślizgu i terenu. 

Program umożliwia również zdefiniowanie spękań tensyjnych z dowolnym nachyleniem (nie dostępne dla schodkowej powierzchni poślizgu). Spękanie definiowane jest poziomą odległością od początku oraz jego nachyleniem.

Płaską powierzchnię poślizgu można dalej określić jako gładką, szorstką i schodkową.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Płaska powierzchnia poślizgu"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.