The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Meyerhof

Rozwiązanie wykorzystuje teorię G. G. Meyerhofa. Obliczenie jest jednakowe jak w przypadku analizy standardowej, z wyłączeniem następujących współczynników:

współczynniki nośności:

współczynniki kształtu:

dla: φ ≤ 10°

dla: φ > 10°

gdzie:

współczynniki zagłębienia:

dla: φ = 0°

dla: φ ≠ 0°

współczynniki nachylenia:

gdzie:

d

-

zagłębienie podstawy fundamentu

b

-

szerokość fundamentu

l

-

długość fundamentu

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

δ

-

kąt odchylenia siły wypadkowej od pionu

Literatura:

J.-G. Sieffert and Ch. Bay-Gress: Comparison of European bearing capacity calculation method for shallow foundations, Proc. Instn Civ. Engrs Geotech. Engng, 2000, 143, Apr., 65-74

Braja M. Das: Principles of Geotechnical Engineering, Sixth Edition, Thomson India 2006, ISBN: 978-8131502020

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.