The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Modyfikowanie szablonu podczas wprowadzania danych

Podczas operacji wprowadzania danych, w każdym momencie możliwe jest modyfikowanie szablonu. W szczególności, naciśnięcie przycisku "Edytuj" na pasku narzędzi "Szablon DXF"  spowoduje otworzenie okna dialogowego z poszczególnymi warstwami szablonu. Na przykład, gdy definiowane są kotwy, możliwe jest wyłączenie wszystkich warstw, z wyjątkiem warstwy kotew - w ten sposób wprowadzanie kotew stanie się proste i przejrzyste.

Włączanie / wyłączanie warstw w szablonie

Obraz wyświetlany po modyfikacji warstw w szablonie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.