The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Linie

Ramka "Linie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych linii. Dodawanie linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe linie".

Linie (odcinki, łuki, okrągi) definiowane są pomiędzy poszczególnymi punktami lub wokół poszczególnych punktów (okręgi). Linie mogą dowolnie krzyżować się, lub stykać ze sobą - przecięcia zdefiniowanych linii są automatycznie identyfikowane przez program podczas korekcji wprowadzonej geometrii. 

W celu dokonania wyboru rodzaju listy należy posłużyć się listą rozwijaną. Dostępne są podane poniżej tryby:

  • Rodzaj linii

Do wybrania pożądanego rodzaju linii (odcinek, łuk, okrąg) służy lista rozwijalna.

- odcinek

Kliknięcie lewego przycisku myszki na węźle wprowadza umiejscowienie linii.

- łuk

W celu wybrania danego trybu definiowania odcinka łuku (trzeci punkt, środek, promień, wysokość, kąt zawarty) korzystamy z listy rozwijanej. Następnie, kliknięcie lewego przycisku myszki, wybiera punkty definiujące łuk. Jeśli wybierzemy jedną z opcji, takich jak środek, promień, lub kąt zawarty, poproszeni zostaniemy o wybranie orientacji (dodatnia, ujemna) z listy rozwijanej.

- okrąg

W celu wybrania danego trybu definiowania odcinka okręgu (środek i promień, trzy punkty) korzystamy z listy rozwijanej. Następnie, kliknięcie lewego przycisku myszki, wybiera punkty definiujące okrąg. Aby wybrać orientację (dodatnia, ujemna), korzystamy z listy rozwijanej.

Linie można również edytować na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Ramka "Linie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.