The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

EN 1998-5 Oddziaływania sejsmiczne

W przypadku gdy obliczenia prowadzone są według PN-EN 1998-5:2005 (U) ”Eurokod 8: Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym - Część 5: Fundamenty, konstrukcje oporowe i inne zagadnienia geotechniczne”, a współczynniki kh oraz kv nie pochodzą z badań in situ, konieczne jest zdefiniowanie ręczne tych parametrów w następujący sposób:

gdzie:

α

-

stosunek obliczeniowego przyspieszenia gruntu typu A względem przyspieszenia ziemskiego (ag / g)

S

-

współczynnik do gruntu zdefiniowany w EN 1998-1:2004, rozdział 3.2.2.2

R

-

współczynnik do wyznaczania współczynnika sejsmicznego przyspieszenia poziomego - por. tab.

dla:

w innych:

Typ obudowy

R

Swobodne ściany oporowe, w których można dopuścić przemieszczenie do dr = 300αS (mm)

2

Swobodne ściany oporowe, w których można dopuścić przemieszczenie do dr = 200αS (mm)

1,5

Zginane ściany żelbetowe, kotwione lub rozpierane, żelbetowe ściany posadowione na pionowych palach, ograniczone ściany podziemia i przyczółki mostowe

1

Szczegółowy opis można znaleźć w normie EN 1998-5: rozdział 7.3.2.2 Oddziaływania sejsmiczne.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.