The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

NF P94-261 (PMT)

Wartość osiadania fundamentu bezpośredniego na podstawie sondowania presjometrycznego PMT według metody w NF P94-261 wyznaczana jest za pomocą następującego wzoru:

gdzie:

s

-

osiadanie calkowite

Ec, Ed

-

ekwiwalentny moduł presjometryczny

α

-

współczynnik reologiczny

q

-

naprężenie w podstawie fundamentu

λc, λd

-

wspolczynniki kształtu

B

-

szerokość fundamentu

B0

-

szerokość referencyjna (0,6 m)

Szacunkowe wartości wspólczynnika reologicznego α dla gruntów wynoszą:

Pył

Piasek

Żwir

Prekonsolidowany

1

2/3

1/2

1/3

Normalnie skonsolidowany

2/3

1/2

1/3

1/4

Nie skonsolidowany

1/2

1/2

1/3

1/4

Szacunkowe wartości wspólczynnika reologicznego α dla skał wynoszą:

Skała

Rodzaj

α

Prawie nienaruszona

2/3

Normalnie spękana

1/2

Bardzo spękana

1/3

Bardzo zmodyfikowana

2/3

Współczynniki kształtu λc, λd są interpolowane na podstawie następującej tabeli:

L/B

koło

kwadrat

2

3

5

20

λd

1

1,12

1,53

1,78

2,14

2,65

λc

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

Ekwiwalentne moduły presjometryczne Ec i Ed wyznaczane są na podstawie modułów presjometrycznych pomierzonych w warstwach grubości B/2 poniżej poziomu fundamentu.

Moduł Ec wyznaczany jest jako średnia wartość modułu presjometrycznego w pierwszej warstwie miąższości B/2 poniżej poziomu fundamentu.

Określenie modułu Ed zależy od calkowitej głębokości badania PMT (dPMT).

Literatura:

CSN EN 1997-2 Annex E

NF P94-261

Menard, L. (1975): "The Menard Pressuremeter: Interpretation and Application of the Pressuremeter Test Results to Foundations Design", Sols-Soils, No. 26, Paris, France.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.