The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Dodaj graficznie

Dodaj Graficznie

Przycisk "Dodaj graficznie" włącza tryb definiowania graficznego. Symbol myszy zmienia się na krzyż osiowy, wówczas przy użyciu lewego przycisku myszy, można dodać wymagany obiekt. Przykładowo, przy dodawaniu kotew, za pomocą kliknięć na pulpicie dodawane są punkt początkowy i końcowy kotwy. Po dodaniu drugiego punktu program otwiera okno dialogowe. Od tego momentu procedura jest taka sama jak opisana w rozdziale "Dodaj".

Tryb definiowania graficznego

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.