The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Konstrukcja

Ramka "Konstrukcja" służy do wprowadzania wymiarów oczepu (płyty) zgodnie z wybranym schematem, liczby i średnicy pali oraz rozstawu pali.

Zdefiniowane kształty grupy pali

Pale

Poszczególne pale w grupie mają te same średnice. Prawidłowy i rzetelny projekt grupy pali wymaga spełnienia zasad konstrukcyjnych w zakresie:

  • liczby pali w grupie (3 - 20)
  • średnicy pali (od 0,3m do 4,0 m)
  • rozstawu pali (s = 1,5d do 6d) - d jest średnicą poszczególnych pali w grupie
  • wystawania oczepu/płyty poza oś pali zewnętrznych (o = 0 do 2d)

Jeśli żaden z dostępnych, predefiniowanych kształtów oczepu grupy pali nie spelnia wymagań projektu, istnieje możliwość zdefiniowania własnego, dowolnego kształtu grupy pali. Własny, dowolny kształt oczepu definiowany jest za pomocą współrzędnych punktów. Współrzędne oczepu mogą być również wygenerowane (przycisk "Generuj własny kształt") z wykorzystaniem istniejącego predefiniowanego kształtu oczepu.

Definiowanie dowolnego kształtu oczepu

Jeśli wybrany został dowolny kształt oczepu pali, istnieje dodatkowo możliwość zdefiniowania nachylenia pali. Ta opcja (α ≠ 0°) dostępna jest wyłącznie przy zastosowaniu w obliczeniach metody sprężystej, a nie rozwiązań analitycznych. W obliczeniach z zastosowaniem rozwiązań analitycznych wszystkie pale uwzględniane są jaki pionowe (α = 0°). Co oznacza, że przy wyznaczaniu nośności pionowej pali lub osiadania grupy pali pochylenie pali nie jest uwzględniane.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Mikropale

Poszczególne mikropale w grupie mają te same średnice. Prawidłowy projekt grupy mikropali wymaga spełnienia następującej zasady konstrukcyjnej:

  • liczba pali w grupie (3 - 20)

Ramka "Konstrukcja"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.