The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiary modelu

To okno dialogowe służy do określania współrzędnych modelu (wymiarów) dla danego zadania - lewej i prawej krawędzi. Zagłębienie modelu poniżej najgłębiej położonego punktu warstwy jest dla większości programów parametrem pomocniczym - nie ma wpływu na przebieg analiz. W programie MES, zdefiniowanie prawidłowych wymiarów modelu jest niezwykle istotne i może mieć znaczący wpływ na wyniki obliczeń.

Wymiary modelu można zmienić w dowolnym momencie - jeśli wymiary są powiększane, wszystkie zdefiniowane warstwy są automatycznie wydłużane, natomiast przy zmniejszaniu wymiarów, wszystkie punkty poza nowymi wymiarami modelu są automatycznie usuwane.

Okno dialogowe "Wymiary modelu"

Na rysunku poniżej pokazano zalecane wymiary modelu dla programu MES.

Zalecane wymiary modelu (granice) - Fundament Bezpośredni (Fundamenty płytkie)

Zalecane wymiary modelu (granice) - Fundamenty głębokie i Pale

Zalecane wymiary modelu (granice) - Wykopy

Zalecane wymiary modelu (granice) - Konstrukcje oporowe i Ściany

Zalecane wymiary modelu (granice) - Nasypy i Skarpy

Zalecane wymiary modelu (granice) - Tunele płytkie

Zalecane wymiary modelu (granice) - Tunele głębokie

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.