The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Schmertmanna (CPT)

Poniższe rozwiązanie, mające zastosowanie dla gruntów niespoistych wykorzystuje teorię Schmertmanna, w której nośność podłoża gruntowego pod fundamentem wyrażona jest w postaci:

Przy stosowaniu tej metody zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS=3.

gdzie:

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

Kq, Kγ

-

współczynniki redukcyjne

γ

-

ciężar objętościowy gruntu w poziomie posadowienia

bef

-

szerokość efektywna fundamentu

Nq, Nγ

-

współczynniki nośności

d

-

głębokość posadowienia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

gdzie:

qc1

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia

qc2

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona od głębokości 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia do 1,5.bef poniżej poziomu posadowienia

gdzie:

iq, iγ

-

współczynniki nachylenia obciążenia

sq, sγ

-

współczynniki kształtu fundamentu

dq

-

współczynnik głębokości fundamentu

bq, bγ

-

współczynniki nachylenia podstawy fundamentu

gq, gγ

-

współczynniki nachylenia powierzchni terenu

Współczynniki nachylenia iq oraz iγ określane są następująco:

gdzie:

H

-

składowa pozioma siły wypadkowej

V

-

składowa pionowa siły wypadkowej

lef

-

efektywna długość fundamentu

θ

-

kąt pomiędzy poziomą składową siły wypadkowej H i dłuższą osią fundamentu (w kierunku lef)

wyznaczanie kąta θ

Metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku, gdy H/V > 0,4.

Współczynniki kształtu fundamentu sq oraz sγ wyznaczane są następująco:

gdzie:

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego w poziomie posadowienia

Współczynnik głębokości fundamentu dq wyznaczany jest następująco:

Współczynniki nachylenia podstawy fundamentu bq oraz bγ wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

η

-

kąt nachylenia podstawy fundamentu

Współczynniki nachylenia powierzchni terenu gq oraz gγ wyznaczane są w następujący sposób:

gdzie:

β

-

kąt nachylenia powierzchni terenu

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.