The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Newmarka

Standardowa metoda Newmarka może być wykorzystana do całkowania podstawowych równań różniczkowych ruchu w czasie. Należy zdefiniować dwa podstawowe parametry β oraz γ opisujące ewolucję odpowiednio przemieszczeń i prędkości.

Definiując γ = 0,5 i β = 0,25 otrzymujemy metodę średniego stałego przyspieszenia. Ta opcja jest zalecana i spełnia warunek:

Spełnienie tego warunku zapewnia, że ​​schemat całkowania jest bezwarunkowo stabilny (stabilność nie zależy od wielkości wybranego kroku czasowego).

Przy γ = 0,5 dokładność metody jest drugiego rzędu - błąd rozwiązania zmniejsza się wraz z kwadratem przy udoskonalaniu kroku całkowania po czasie. Również tłumienie materiału nie ma w takim przypadku wpływu na stabilność.

Ustawienia metody Newmarka

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.