The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nośność podłoża fundamentowego

Analiza nośności podłoża fundamentowego uwzględnia siły uzyskane z wszystkich przeprowadzonych wcześniej analiz ogólnej stateczności konstrukcji (teoria stanów granicznych, współczynnik bezpieczeństwa). W tym celu stosuje się następujące zależności:

Zazwyczaj, naprężenie kontaktowe w podstawie fundamentu uwzględniane jest jako stałe na zredukowanej długości fundamentu.

Niektóre normy wymagają przyjęcie trapezowego kształtu naprężeń kontaktowych. W tym przypadku, sprawdzenie przeprowadzane jest dla maksymalnej wartości σmax.

gdzie:

N

-

normalna siła działająca w podstawie fundamentu

d

-

szerokość tylnej krawędzi ściany

e

maksymalny mimośród siły normalnej

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

ealw

-

dopuszczalny mimośród (wartość tę można zdefiniować w ramce "Ustawienia" w zakładce "Konstrukcje oporowe")

Do wyznaczania nośności podłoża fundamentowego (przy założeniu fundamentu bezpośredniego pod ścianą) program pozwala na wyznaczenie obciążeń obliczeniowych lub charakterystycznych, oddziałujących w środku podstawy fundamentu. W celu właściwego wyznaczenia osiadania oraz obrotu fundamentu należy przenieść dane i wyniki do programu "Fundament bezpośredni". Przy założeniu fundamentu na palach w ramce "Fundament" istnieje możliwość wyznaczenia sił wewnętrznych w głowicach pali (dla pojedynczego rzędu pali) lub odpowiednio w środku podstawy fundamentu (dla przestrzennej siatki pali).

Okno dialogowe "Nośność"

Try GEO5 software yourself.
Download Free Demoversion.