The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Kotwy

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych kotew. Dodawanie kotew wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowa kotew". Istnieje także możliwość edycji zdefiniowanych kotew na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Kotew jest automatycznie umieszczana na odkształconej wcześniej konstrukcji (przemieszczenie uzyskiwane jest z poprzednej fazy budowy).

Kotwy mogą być zdefiniowane jako iniekcyjne (nie zdefiniowane, prętowe, splotowe) oraz bierne (śrubowe, prętowe, z płytą kotwiącą). Sztywność kotew iniekcyjnychmobilizuje się w następnych fazach budowy. Dalsze odkształcenie konstrukcji ściany powoduje zmianę sił normalnych w kotwach.

W kolejnych fazach nie można edytować kotew, istnieje jedynie możliwość zmiany siły sprężającej w kotwie.

Ramka "Kotwy"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.