The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenia linii

Ramka "Obciążenia linii" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń linii. Każde obciążenie linii jest przypisane do pewnego stanu obciążenia i zdefiniowanych linii. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie obciążeń linii wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe obciążenie linii".  

Program pozwala na definiowanie oddziaływań mechanicznych (np. sił), przemieszczeniowych (np. przemieszczeń krawędzi) lub temperaturowych.

Zdefiniowane obciążenia linii można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Obciążenia linii"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.