The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Współczynnik korekcyjny sztywności podłoża gruntowego Cb

Wartości współczynnika Cb są prezentowane jako funkcja stosunku modułu sprężystości pala i siecznego modułu odkształcenia gruntu w podstawie pala i w jego w otoczeniu (E/Es) dla różnych współczynników sztywności pala K oraz dla różnego stosunku długości pala do średnicy pala (l/d). Wykresy te są dostępne w programie w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny sztywności podstawy dla obciążenia podstawy Cb (L/d=10)

Współczynnik korekcyjny sztywności podstawy dla obciążenia podstawy Cb (L/d=5)

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 87 - 88 (figure 5.14).

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.