The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie"  zawiera tabelę z listą wprowadzonych linii (grup) zbrojenia i ich geometrii.

Ramka "Zbrojenie"

Dodawanie grup zbrojeń wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie"Zdefiniowane zbrojenia można również edytować na ekranie komputera, odpowiednio za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów

Każda zdefiniowana grupa zbrojeń wymaga podania w oknie dialogowym liczby, typu, sposobu instalacji (ciągłe lub pasmowe) i wysokości pierwszego zbrojenia oraz rozstawu zbrojeń i ich geometrii. 

Okno dialogowe "Edycja zbrojenia"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.