The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Administrator stylów rysunku

Administrator stylów rysunku umożliwia globalne ustawienie stylów rysunku (kolorów, stylów linii i wypełnienia, wyboru kolorów). Okno dialogowe dostępne jest z menu (pozycje "Ustawienia", "Styl rysunku"). Użytkownik może określić styl wizualizacji dla rysunków na pulpicie lub dla wyników dla wszystkich programów GEO5.

Styl wizualizacji konstrukcji definiowany jest z wykorzystaniem list rozwijanych "Pulpit" i "Rysunki".

Okno dialogowe "Administrator stylów rysunku"

Program zawiera trzy predefiniowane style rysunku - dwa dotyczące wizualizacji na pulpicie (białe lub czarne tło) oraz jeden do rysunków. Istnieje także możliwość zdefiniowania własnych stylów rysunku przez użytkownika.

Kroki definiowania własnego Stylu rysunku:

Wybierz jeden styl rysunku z "Listy stylów rysunku".

Wciśnij przycisk "Dodaj" - otwarte zostanie okno dialogowe "Dodaj styl rysunku".

W oknie dialogowym "Pokaż ustawienia dla programu" z listy rozwijanej można dokonać wyboru pokazywanych ustawień dla poszczególnych programów lub dla wszystkich programów pakietu GEO5.

W oknie dialogowym "Nazwa" należy zdefiniować nazwę własnego stylu rysunku.

Z listy "Tryb" (z lewej strony okna) należy wybrać tryb, np. Zdefiniowane siły, Nasyp, Kotwienie fundamentu...), dla którego chcieliby Państwo dokonać zmiany stylu rysunku. W prawej części okna definiuje się nowe style poszczególnych obiektów w wybranym trybie (np. Zwierciadła wody, Wymiary, Gradient itp.).

Lista programów GEO5, których dotyczy zmiana pokazana jest w dolnej części okna.

Przykład: Jeśli zmieniamy styl rysunku (kolor, rodzaj linii i jej grubość) dla "Rys rozciąganych" (tryb Woda) w programie Ściana kątowa, nowe ustawienia będą obowiązywały także we wszystkich programach wymienionych na liście w dolnej części okna (Belka, Gabion, MES itp.). Nowe ustawienia będą zapisane po przyciśnięciu przycisku "OK". Zdefiniowane i zapisane nowe ustawienie będzie dodane do "Listy stylów rysunku" i będzie dostępne w listach rozwijanych "Pulpit" oraz "Rysunki". Po dodaniu nowego stylu rysunku, aby został zastosowany dla pulpitu lub wydruku, konieczne jest wybranie go z odpowiedniej listy rozwijanej.

Okno dialogowe "Edytuj styl rysunku"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.