The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parcie hydrodynamiczne

Parcie hydrodynamiczne

Tylna krawędź konstrukcji osadzona jest na podłoży przepuszczalnym, które umożliwia swobodny przepływ wody pod konstrukcją - patrz rysunek. Ciężar jednostkowy gruntu unoszonego parciem od dołu γsu jest modyfikowany w celu uwzględnienia ciśnienia przepływu. Modyfikacje te zależne są od kierunku przepływu wody.

Oddziaływanie ciśnienia hydrodynamicznego

Podczas obliczania parcia gruntu w obszarze opadającego przepływu, program wprowadza następującą wartość ciężaru jednostkowego gruntu:

natomiast następującą wartość w obszarze wznoszącego przepływu:

gdzie:

γsu

-

ciężar jednostkowy zanurzonego gruntu

Δγ

-

zmiana ciężaru jednostkowego gruntu

i

-

współczynnik średniego przesączania

γw

-

ciężar jednostkowy wody

Średnie zbocze hydrauliczne jest dane:

gdzie:

i

-

współczynnik średniego przesączania

hw

-

różnica zwierciadeł wody

dd

-

opadająca ścieżka przesączania

du

-

wznosząca ścieżka przesączania

Jeżeli zmiana ciężaru jednostkowego Δγ wyznaczonego z:

gdzie:

i

-

współczynnik średniego przesączania

γw

-

ciężar jednostkowy wody

jest większy niż ciężar jednostkowy nawodnionego gruntu γsu, wówczas występuje wypłukiwanie z przodu konstrukcji - w konsekwencji przepływu wody, grunt zachowuje się jak w nieważkości, a zatem nie może przenosić obciążeń. Program następnie wyświetla komunikat ostrzegawczy i przyjmuje wartość γ = 0.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.