The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Monitory

Ramka "Monitory" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych monitorów. Dodawanie monitorów (punktów pomiaru przemieszczeń) wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe monitory".

Można definiować monitory punktowe lub liniowe. Okno dialogowe służy wtedy do podawania współrzędnych monitora i jego aktywności. 

Monitory można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych.

Program umożliwia definiowanie wybranej liczby monitorów punktowych i liniowych w dowolnym punkcie wewnątrz i na zewnątrz konstrukcji. Monitory pełnią kilka funkcji:

  • wyświetlanie wartości zmiennych w danym punkcie (monitor punktowy)
  • wyświetlanie wartości różnicy odległości między dwoma punktami w porównaniu z faza poprzedzającą d[N] lub w porównaniu z fazą definiowania, gdzie N jest numerem fazy (monitor liniowy)

Monitory punktowe przechowują także wartości zmiennych zapisane podczas analizy poszczególnych faz budowy. Mogą one być następnie wprowadzone do raportu z obliczeń lub wykorzystane do tworzenia wykresów.

Lista zmiennych rysowanych dla poszczególnych monitorów ustawiana jest w oknie "Ustawienia monitorów". Do otwarcia okna służy przycisk "Ustawienia" na poziomym pasku narzędzi "Monitory".

Ramka “Monitory”

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.