The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obciążenie powierzchniowe - bierne parcie gruntu

Dla biernego parcia gruntu wyznaczany jest tylko przyrost na skutek pionowego obciążenia jednolitego fa ze wzoru:

gdzie:

fa

-

pionowe obciążenie powierzchniowe

Kp

-

współczynnik biernego parcia gruntu

Pionowe obciążenie jednolite q działające na powierzchnię gruntu powoduje zatem stały przyrost parcia biernego na całą długość ściany - patrz rysunek.

Przyrost biernego parcia gruntu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.