The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza

Ramka "Analiza" służy do przeprowadzenia analizy oraz do prezentacji wyników. Analiza jest prowadzona metodą elementów skończonych z zastosowaniem podłoża Winklera-Pasternaka. Dla jednego zadania można wykonać kilka analiz wraz z prezentacją wyników. Informacja o wykonanych obliczeniach jest prezentowana w prawym górnym rogu ramki. Jeżeli parametry obliczeniowe ulegną zmianie, niezbędne jest powtórzenie analizy, które uruchamiamy przyciskiem "Oblicz". 

Jeśli parametry podłoża gruntowego obliczane są z profilu geologicznego, to z listy rozwijanej należy wybrać opcję "Kombinacja charakterystyczna do obliczeń podłoża". 

Lista rozwijana "Wyniki" służy do definiowania kombinacji SNG lub SGU (możliwe obwiednie kombinacji stanów obciążeniowych), dla których wyniki będą wyświetlane na ekranie. 

Dolna część okna służy do określenia, które zmienne będą wizualizowane na ekranie (Przemieszczenia, Siła ścinająca, Moment,...) oraz sposób ich prezentacji.

Ramka "Analiza"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.