The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ściana berlińska

Konstrukcja obudowy wykopu w postaci Ściany berlińskiej wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Długość odcinka l
  • Rozstaw profili
  • Rodzaj profilu - wyboru profilu dokonuje się z oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog"), lub w oknie dialogowym "Edytor przekroju" (przycisk "Spawany")

Definiowanie parametrów - ściana berlińska

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.