The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Lizzi

Metoda Lizzi jest obecnie najczęściej stosowaną metodą. Nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

τm

-

średnie tarcie graniczne na pobocznicy buławy

J

-

współczynnik uwzględniający wpływ wielkości otworu

Współczynnik J uwzględnia wpływ średnicy otworu wiertniczego - jego wartość mieści się w zakresie od 1,0 dla otworów o średnicy 100 mm i mniejszej, do 0,8 dla otworów o średnicy 200 mm i większej.

Średnią wartość granicznego tarcia na pobocznicy buławy mikropala można znaleźć w literaturze. W programie dostępne są trzy tabele z wartościami referencyjnymi granicznego tarcia na pobocznicy. Pierwsza tabela została opracowana przez autorów programu wg różnych źródeł literaturowych, druga zawiera wartości τm wg DIN 4128, a trzecia tabela przedstawia wartości opublikowane przez Klein’a i Mišov’a (“Inženýrskie stavby” 1984). Tabela trzecia zawiera zmierzone wartości tarcia na pobocznicy buław kotew, dla różnych rodzajów gruntu, średnic buławy oraz liczby iniekcji, itp. (stosowanie tej tabeli pozwala uzyskać stosunkowo realistyczne wyniki).

Literatura:

Lizzi, F. (1982). "The pali radice (root piles)". Symposium on soil and rockimprovement techniques including geotextiles, reinforced earth and modern pilingmethods, Bangkok, D-3.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.