The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Rozklad parć powyżej powierzchni poślizgu

Rozkład obciążenia, zastosowany do pala stabilizującego powyżej powierzchni poślizgu określany jest na podstawie wartości sił P i T. Rozważane są rozkłady stały, trójkątny lub trapezowy (dla programu "Pal Stabilizujący" rozkład sił czynnych i biernych jest wprowadzany w ramce"Definiowanie parcia"). Dla siły biernej (utrzymującej) P istnieje także możliwość uwzględnienia rozkładu parabolicznego, który jest aproksymowany dla uproszczenia przez połączenie części trójkątnej i trapezowej.

Typy rozkładów obciążeń powyżej powierzchni poślizgu zastosowane do pala stabilizującego

Zalecenia dla rozkładu sił czynnych

  • Rozkład trójkątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane ze żwiru lub piasku
  • Rozkład prostokątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z gruntów drobnoziarnistych (Ił, pył)
  • Rozkład trapezowy - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z różnych rodzajów gruntu.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.