The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Osiadanie - grunt niespoisty (krzywa obciążenie-osiadanie)

Ramka "Osiadanie" wyświetla liniową krzywą obciążeniową (obciążenie-osiadanie) dla osiadania grupy pali w gruntach niespoistych. W ramce można przeprowadzić kilka analiz.

Krzywa obciążeniowa (zalezność obciążenie-osiadanie) dla grupy pali wyliczana jest zawsze dla zdefiniowaniego osiadania granicznego.

Tabela w lewej dolnej części ramki pozwala na bezpośrednie definiowanie siecznego modułu odkształcenia dla poszczególnych warstw gruntu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej górnej części pulpitu. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które prezentuje szczegółowe wyniki analizy obliczeniowej.

Wyniki analizy (krzywa obciążeniowa, wykres obciążenie-osiadanie dla grupy pali) wyświetlane są w prawej części pulpitu.

Ramka "Osiadanie" - grunt niespoisty (krzywa obciążeniowa; wykres obciążenie-osiadanie dla grupy pali)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.