The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiarowanie ścian użebrowanych

Po wyznaczeniu sił oddziałujących na konstrukcję program wyznacza wszystkie siły wewnętrzne w wymiarowanym przekroju (siły tnące Q oraz momenty M) a następnie przeprowadza wymiarowanie przekroju stosując jedną z metod wybranych w zakładce "Konstrukcje oporowe".

Trzon ściany - kierunek poziomy

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy żebrami (przednimi lub tylnymi) z przodu trzonu ściany:

Maksymalny moment w miejscu żeber (przednich lub tylnych) z tyłu trzonu ściany:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σpi

-

średnie naprężenie po tylnej stronie trzonu ściany

l

-

rozstaw żeber (przednich/tylnych)

Trzon ściany - kierunek pionowy

Maksymalny moment w środku wysokości ściany z przodu trzonu ściany:

Maksymalny moment w podstawie ściany z tyłu trzonu ściany:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σH

-

naprężenie w podstawie po tylnej stronie trzonu ściany

H

-

wysokość ściany

l

-

rozstaw żeber (przednich/tylnych)

Przednia odsadzka - ściana użebrowana z przodu

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy przednimi żebrami na górnej ścianie odsadzki przedniej:

Maksymalny moment pod żebrami na dolnej ścianie odsadzki przedniej:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σj1

-

naprężenie maksymalne pod odsadzką przednią

l

-

rozstaw przednich żeber

Tylna odsadzka - ściana użebrowana z tyłu

Maksymalny moment w środku rozpiętości pomiędzy tylnymi żebrami na górnej ścianie odsadzki tylnej:

Maksymalny moment pod żebrami na dolnej ścianie odsadzki tylnej:

Maksymalna siła tnąca:

gdzie:

σj

-

naprężenie maksymalne pod odsadzką tylną

l

-

rozstaw tylnych żeber

Żebra przednie / tylne

Żebra przednie i tylne wymiarowane są jako przekroje prostokątne. Obliczenie jest jednakowe jak w przypadku trzonu ściany kątowej. Siły wewnętrzne są przemnażane przez szerokość obciążenia l+b (rozstaw żeber przednich/tylnych + grubość żeber przednich/tylnych).

Siły wewnętrzne w miejscach innych sprawdzeń (Odsadzka tylna - ściana użebrowana z przodu, Odsadzka przednia - ściana użebrowana z tyłu) wyznaczane są tak samo jak w przypadku zwykłych ścian kątowych.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.