The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Material

Ramka "Materiał" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych materiałów koszy gabionowych (wypełnienia i siatki). Dodawanie materiału wypełnienia i siatki wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy materiał".

Parametry materiału wypełniania i siatki wybranego bloku gabionu wyświetlane są w prawej części ramki.

Szacunkowa wartość kąta tarcia wewnętrznego materiału wypełnienia gabionu dla różnoziarnistego żwiru jest w zakresie od 35 - 40, dla wypełnienia kamiennego można przyjmować wartości wyższe.

Ramka "Materiał"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.