The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry kombinacji SGU

Kombinacje SGU służą do oceny stanów dotyczących wyglądu budowli, komfortu osób lub funkcjonowania konstrukcji w trakcie normalnego użytkowania. Zwykle sprawdzenie dotyczy tylko odkształceń, drgań itp. Okno dialogowe "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych" (podobnie jak w przypadku kombinacji SGU) służy definiowaniu następujących parametrów:

Rodzaje kombinacji wg normy EN 1990

Dla stanu granicznego użytkowania można stworzyć następujące kombinacje:

Charakterystyczna

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.14 z normy EN 1990

Częsta

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.15 z normy EN 1990

Quasi-stała

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.16 z normy EN 1990

Wybór stanów obciążeniowych

Tabela zawierająca poszczególne stany obciążeniowe umożliwia ich wybranie w celu stworzenia kombinacji. Stan obciążeniowy można wprowadzić do kombinacji zaznaczając kwadrat w kolumnie "Uwzględniaj" dla żądanego stanu obciążeniowego. Współczynnik użyteczności można zdefiniować dla kombinacji definiowanych ogólnie (wybierany w zakładce "Materiały i normy") w celu dostosowania stopnia użyteczności stanu obciążeniowego w kombinacji.

Okno dialogowe "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.