The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry kombinacji SGU

Kombinacje SGU służą do oceny stanów dotyczących wyglądu budowli, komfortu osób lub funkcjonowania konstrukcji w trakcie normalnego użytkowania. Zwykle sprawdzenie dotyczy tylko odkształceń, drgań itp. Okno dialogowe "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych" (podobnie jak w przypadku kombinacji SGU) służy definiowaniu następujących parametrów:

Rodzaje kombinacji wg normy EN 1990

Dla stanu granicznego użytkowania można stworzyć następujące kombinacje:

Charakterystyczna

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.14 z normy EN 1990

Częsta

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.15 z normy EN 1990

Quasi-stała

-

kombinacja oparta na wyrażeniu 6.16 z normy EN 1990

Wybór stanów obciążeniowych

Tabela zawierająca poszczególne stany obciążeniowe umożliwia ich wybranie w celu stworzenia kombinacji. Stan obciążeniowy można wprowadzić do kombinacji zaznaczając kwadrat w kolumnie "Uwzględniaj" dla żądanego stanu obciążeniowego. Współczynnik użyteczności można zdefiniować dla kombinacji definiowanych ogólnie (wybierany w zakładce "Materiały i normy") w celu dostosowania stopnia użyteczności stanu obciążeniowego w kombinacji.

Okno dialogowe "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.