The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu i związanych z nimi gruntów. Lista gruntów jest przedstawiona graficznie za pomocą przycisków na pasku nad tabelą, albo jest dostępna z listy kombinacji dla każdej warstwy profilu. 

Procedurę przyporządkowywania gruntu do warstwy opisano w dalszej części pomocy.

W odróżnieniu od innych programów grunty, które są uaktywnianie w fazach obliczeniowych przyporządkowuje się raczej do obszarów, a nie do warstw. Obszary są tworzone automatycznie podczas tworzenia geometrii modelu obliczeniowego.

Gdy nowy grunt jest przyporządkowywany w trybie topologii, jest on automatycznie przyporządkowywany do wszystkich obszarów w danej warstwie geologicznej.

Zdefiniowane przyporządkowanie gruntów może być kopiowane poprzez "GeoSchowek" pomiędzy wszystkimi programami 2D pakietu GEO5.

Ramka "Przyporządkowanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.