The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Analiza zgodnie z teorią stanów granicznych / współczynnika bezpieczeństwa

Parametry obliczeniowe definiowane są w zakładce "Analiza stateczności". Konstrukcja może być analizowana według współczynnika bezpieczeństwa lub według teorii stanów granicznych.

Analiza zgodnie z teorią stanów granicznych:

Parametry gruntu (kąt tarcia wewnętrznego, spójność) są w tym przypadku redukowane za pomocą współczynników obliczeniowych wprowadzanych w zakładce "Analiza stateczności".

Program oblicza wartość wykorzystania Vu, która jest następnie porównywana z wartością 100%. Wartość wykorzystania jest wyznaczana z:

gdzie:

Ma

-

moment przesuwający

Mp

-

moment utrzymujący

Moment utrzymujący Mp wyznaczany jest z uwzględnieniem redukcji całkowitej stateczności konstrukcji γs.

Analiza według współczynnika bezpieczeństwa:

gdzie:

Ma

-

moment przesuwający

Mp

-

moment utrzymujący

SFs

-

współczynnik bezpieczeństwa

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.