The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Wymiarowanie

Ramka "Wymiarowanie" umożliwia projektowanie oraz analizę zbrojenia konstrukcji betonowej. Górna część ramki służy do dokonania wyboru, które zbrojenie oraz jego lokalizacja będzie sprawdzane - pionowe czy poziome. Program następnie wyznacza siły wewnętrzne w wybranej sekcji.

Tabela w dole ramki służy do określenia lokalizacji weryfikowanego przekroju. Sprawdzenie zaprojektowanego zbrojenia przeprowadzane jest według wybranej normy wymiarowania konstrukcji żelbetowych (wyboru normy dokonuje się w zakładce "Materiały i normy"). Przekrój obciążany jest momentem zginającym w danym punkcie. W ramce definiuje się również zbrojenie na rozciąganie. Jeżeli moment jest ujemny, zaprojektowane zbrojenie umieszczane jest na licu konstrukcji, w przeciwnym razie na tylnej ścianie konstrukcji.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Wymiarowanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.