The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Nails

Ramka "Gwoździe" zawiera tabelę z listą gwoździ. Dodawanie gwoździ wykonuje się w oknie dialogowym "Nowy gwóźdź". Podczas definiowania gwoździ można skorzystać z funkcji siatki.

Zdefiniowane gwoździe można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów. Program wykorzystuje następujące układy współrzędnych.

Głowice gwoździ są automatycznie dowiązywane do terenu, dowolnej warstwy lub otworu (obudowy tunelu). Gwóźdź można także zdefiniować bezpośrednio podając współrzędne dwóch punktów (początku i końca).

Ramka "Gwoździe"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.