The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Parametry wymiarowania

Ramka "Parametry wymiarowania" służy do definiowania danych dla wymiarowania zbrojenia podłużnego zbrojenia na ścinanie. Musi być podany numer kombinacji (lub wszystkich kombinacje), która ma być analizowana. Materiał zbrojenia podłużnego wybierany jest z "Katalogu materiałów", lub może być zdefiniowany ręcznie przez uzytkownika w "Edytorze materiału". Zbrojenie na ścinanie specyfikowane jest w postaci prętów odginanych, lub strzemion (pręty odginane wymagają zdefiniowania kąta odgięcia).

Podczas przeprowadzania analizy wymiarowania, program wyznacza wartości podanych poniżej wielkości. Analiza przeprowadzana jest zgodnie z normą wybraną w zakładce "Materiały i normy".

Ramka "Parametry wimiarowania"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.