The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Przyporządkowanie

Ramka "Przyporządkowanie" zawiera listę warstw profilu i powiązanych z nimi gruntów. Lista zdefiniowanych gruntów jest graficznie przedstawiona za pomocą ikon na pasku ponad tabelą lub jest dostępna z rozwijanej listy dla każdej warstwy profilu.

Procedura przyporządkowania gruntu do warstwy została szczegółowo opisana w rozdziale "Przyporządkowanie gruntów".

Wprowadzanie danych w ramce jest dozwolone zapewnienie klasycznej teorii analizy wybranych w ramce "Ustawienia".

Ramka "Przyporządkowanie"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.