The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometria konstrukcji

Ramka "Geometria konstrukcji" umożliwia zdefiniowanie parametrów pali (lub mikropali). Wygląd ramki różni się w zależności od sposobu obliczeń wybranego w ramce "Ustawienia" (metoda sprężysta, rozwiązanie analityczne, metoda sprężysta - mikropale).

Rozwiązanie analityczne oraz metoda sprężysta wymagają zdefiniowania następujących parametrów:

 • poziom posadowienia (zagłębienie poniżej poziomu terenu)
 • wyniesienie głowicy pala
 • grubość płyty fundamentowej
 • długość pali

Metoda sprężysta - mikropale wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

 • grubość płyty fundamentowej
 • długość mikropali
 • średnica buławy
 • długość buławy
 • opór podłoża fundamentowego - ten parametr jest niezwykle istotny i ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń - wartość oporu podłoża zależy od rodzaju gruntu, metody budowy konstrukcji oraz historii obciążenia. Siła N odejmowana jest od wprowadzonego obciążenia we wszystkich stanach obciążenia.

gdzie:

A

-

powierzchnia fundamentu

R

-

zdefiniowany opór podłoża fundamentowego

Wartości graniczne oporu podłoża

 • zdefiniowany opór podłoża wynosi zero => całe obciążenie przekazywane jest na mikropale, podłoże pod fundamentem nie jest uwzględniane
 • zdefiniowany opór podłoża jest większy niż obciążenie całkowite łącznie z ciężarem własnym płyty => obciążenie nie jest przekazywane na mikropale i osiadanie fundamentu jest zerowe.

Poszczególne pale w grupie są zawsze jednakowej długości.

Ramka "Geometria konstrukcji"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.