The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Geometria konstrukcji

Ramka "Geometria konstrukcji" umożliwia zdefiniowanie parametrów pali (lub mikropali). Wygląd ramki różni się w zależności od sposobu obliczeń wybranego w ramce "Ustawienia" (metoda sprężysta, rozwiązanie analityczne, metoda sprężysta - mikropale).

Rozwiązanie analityczne oraz metoda sprężysta wymagają zdefiniowania następujących parametrów:

 • poziom posadowienia (zagłębienie poniżej poziomu terenu)
 • wyniesienie głowicy pala
 • grubość płyty fundamentowej
 • długość pali

Metoda sprężysta - mikropale wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

 • grubość płyty fundamentowej
 • długość mikropali
 • średnica buławy
 • długość buławy
 • opór podłoża fundamentowego - ten parametr jest niezwykle istotny i ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń - wartość oporu podłoża zależy od rodzaju gruntu, metody budowy konstrukcji oraz historii obciążenia. Siła N odejmowana jest od wprowadzonego obciążenia we wszystkich stanach obciążenia.

gdzie:

A

-

powierzchnia fundamentu

R

-

zdefiniowany opór podłoża fundamentowego

Wartości graniczne oporu podłoża

 • zdefiniowany opór podłoża wynosi zero => całe obciążenie przekazywane jest na mikropale, podłoże pod fundamentem nie jest uwzględniane
 • zdefiniowany opór podłoża jest większy niż obciążenie całkowite łącznie z ciężarem własnym płyty => obciążenie nie jest przekazywane na mikropale i osiadanie fundamentu jest zerowe.

Poszczególne pale w grupie są zawsze jednakowej długości.

Ramka "Geometria konstrukcji"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.