The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tryby

Pionowe paski narzędzi służą do wyboru trybu wprowadzania danych (Projekt, Geometria, Profil itp), łącznie z typem analizy i sprawdzenia. Wybór trybu z tego paska powoduje wyświetlenie w dolnej części pulpitu odpowiedniej ramki definiowania danych.

Pasek ten zawiera wyłącznie te ramki, w których definiowanie danych w danym momencie ma sens. Oznacza to, że w przypadku zadań obejmujących więcej faz budowy, pasek narzędzi jest kompletny, jednakże niektóre pozycje są niedostępne w kolejnych fazach budowy. Nie ma możliwości zmiany danych w brakujących ramkach.

Pasek sterowania "Tryby" do przełączania trybów definiowania danych

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.