The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Lista parametrów

Lista parametrów wyświetlanych przez program, dla poszczególnych stanów obciążenia, kombinacji stanów obciążenia (SGN, SGU), lub obwiedni (SGN, SGU)

Parametr

Jednostka

Opis

Przemieszczenie Wz

[mm]

Przemieszczenie w kierunku Z

Obrót φx

[mrad]

Obrót wokół osi X

Obrót φy

[mrad]

Obrót wokół osi Y

Moment mx

[kNm/m]

Wartość momentu wokół osi Y

Moment my

[kNm/m]

Wartość momentu wokół osi X

Moment mxy

[kNm/m]

Wartość momentu

Siła tnąca Vx

[kN/m]

Wartość siły tnącej w kierunku X

Siła tnąca Vy

[kN/m]

Wartość siły tnącej w kierunku Y

Moment m1

[kNm/m]

Wartość momentu głównego (maksymalny)

Moment m2

[kNm/m]

Wartość momentu głównego (maksymalny)

Siła tnąca Vmax

[kN/m]

Wartość siły tnącej (maksymalna)

Naprężenie kontaktowe σ

[kN/m2]

Wartość naprężenia kontaktowego

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.