The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Palisada z profilem stalowym

Palisada z profilem stalowym wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

  • Nazwa przekroju (program generuje nazwę domyślną, może być ona zmodyfikowana po wyborze opcji "Użytkownika")
  • Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu - ten współczynnik stosowany jest do redukcji parcia gruntu poniżej dna wykopu w przypadku obudów nieciągłych - współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika lub wyznaczony automatycznie przez program (w przypadku ścian ciągłych wartość tego współczynnika wynosi 1.0)
  • Kształt przekroju (kołowy, kwadratowy)
  • Średnica pala d i rozstaw osiowy pali a
  • Rodzaj profilu stalowego (stalowy profil I, rura, profil stalowy 2xU, profil spawany) wybierany jest w oknie dialogowym "Katalog profili" (przycisk "Katalog")

Definiowanie parametrów - palisada z profilem stalowym

W celu wyznaczenia charakterystyk przekrojowych profil stalowy konwertowany jest na betonowy.

gdzie:

Ic

-

moment bezwładności przekroju betonowego

Ec

-

moduł sprężystości betonu

Kc

-

współczynnik korekcyjny dla betonu

Is

-

moment bezwładności przekroju stalowego

Es

-

moduł sprężystości stali

Ac

-

pole powierzchni przekroju betonu

As

-

pole powierzchni przekroju stali

a

-

rozstaw pali

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.