The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Tworzenie punktów linii

Opracowane przekroje geologiczne odpowiadają naszemu wyobrażeniu o geologii masywu gruntowego w danej lokalizacji - są więc znakomitą podstawą do budowania modelu 3D. Istnieje możliwość przyporządkowania każdej linii przekroju do warstw przyszłego modelu 3D. Przyporządkowanie wykonuje się w oknie dialogowym definiowania linii warstw - można tam wybrać linię z listy lub utworzyć nową linię za pomocą przycisku "Dodaj linię". Punkty linii warstw z przyporządkowanymi warstwami (podświetlone na pomarańczowo w tabeli) są automatycznie przenoszone do danych Linii warstw. Specjalnym rodzajem linii jest modelowanie soczewek gruntowych lub uskoków geologicznych.

W tabeli widoczne są przyporządkowane warstwy.

Przyporządkowane warstwy zaznaczono na pomarańczowo

Warstwę można przyporządkować podczas edycji lub dodawania linii. Na rysunku widać przyporządkowaną warstwę "GT4 - Loess Silt" - zaleca się stosowanie nazwy zgodnej z gruntem (lub warstwą geotechniczną) powyżej linii warstwy lub koombinację warstw, które linia rozdziela (np. GT1-Silt/GT2-Clay).

Przyporządkowanie warstwy podczas dodawania linii

Niektóre linie zdefiniowane są w ten sposób, że ich punkty położone są nad sobą, np. soczewki gruntu.

Jeśli utworzymy warstwę z takiej linii model nie może być prawidłowo wygenerowany. Program informuje o tym fakcie za pomocą czerwonego wykrzyknika na liście linii (na linii warstwy).

Ostrzeżenie o błędzie w definiowaniu warstw

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.