The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Numeracja stron

W tym oknie dialogowym można skonfigurować numerację stron. Rozwijana lista służy do zdefiniowania stylu numerowania (cyfry arabskie, cyfry rzymskie, za pomocą symboli). Stały tekst można wstawić zarówno przed jak i za numerem strony. Opcja "Numeracja od" umożliwia rozpoczęcie numerowania od dowolnej liczby.

Przycisk "Domyślne":

  • Wybór "Zapisz ustawienia jako domyślne" ustawia wprowadzone ustawienia strony jako domyślne dla wszystkich nowo utworzonych zadań. Ustawienie domyślne jest wspólne dla wszystkich programów GEO5. The default is valid for all GEO5 programs. Różni użytkownicy komputera mogą stosować różne ustawienia domyślne.
  • Wybór "Przyjmij ustawnienia domyślne" pozwala przypisać ustawnienia domyślne do dowolnego otwartego zadania, które ma inne ustawienia.

Okno dialogowe "Numeracja stron"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.