The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy stateczności zbocza. Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnej liczby analiz w obrębie jednego zadania. 

Pierwszym krokiem w obliczeniach stateczności zbocza jest wybór kształtu powierzchni poślizgu. W liście rozwijanej zlokalizowanej w lewej górnej części ramki dostępne są do wyboru dwie możliwości - kołowa powierzchnia poślizgu i łamana powierzchnia poślizgu. Po dokonaniu wyboru rodzaju i zdefiniowaniu pierwszej, dowolnej powierzchni poślizgu obliczenia uruchamiane są poprzez kliknięcie przycisku "Oblicz" w dolnej części ramki. Wyniki obliczeń pojawiają się w prawej części tej samej ramki.

Wyboru metody analizy stateczności można dokonać z listy rozwijanej znajdującej się w środkowej części ramki "Obliczenia". W przypadku wyboru kołowej powierzchni poślizgu dostępnych jest siedem, następujących metod obliczeniowych: Fellenius/Petterson, Bishop, Spencer, Janbu, Morgenstern-Price, Shahunyants oraz ITFM. W przypadku łamanej powierzchni poślizgu analizę można przeprowadzić jedną z sześciu następujących metod: Sarmy, Spencera, Janbu, Morgensterna-Price'a, Shahunyants lub ITFM. W obydwu przypadkach istnieje możliwość przeprowadzenia obliczeń z wykorzystaniem wszystkich wymienionych metod jednocześnie (w takim przypadku, jednakże, nie ma możliwości przeprowadzenia optymalizacji powierzchni poślizgu).

Sprawdzenie stateczności zbocza może być przeprowadzone w zależności od ustawień wybranych w zakładce "Analiza stateczności", w sposób następujący:

Z listy rozwijanej dokonuje się wyboru rodzaju analizy:

Wybór opcji "Optymalizacja" aktywuje przycisk "Ograniczenia", którego wciśnięcie zmienia wygląd ramki i umożliwia zdefiniowanie ograniczeń przebiegu procesu optymalizacji.

Jeśli w ramce "Ustawienia" wybrana jest opcja "umożliwiaj definiowanie innych wartości parametrów gruntów na powierzchni poślizgu" wyświetlony zostanie przycisk "Parametry".

W ramce istnieje również możliwość określenia sposobu uwzględnienia kotew w obliczeniach (opcja: "Uwzględniaj kotwy jako nieskończone").

Jak wcześniej wspomniano, przed rozpoczęciem obliczeń (w przypadku optymalizacji również), w ramce tej należy zdefiniować powierzchnię poślizgu.

Wyniki analizy wyświetlane są w prawej części ramki, a zoptymalizowana powierzchnia poślizgu pojawia się na pulpicie. Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Obliczenia" - kołowa powierzchnia poślizgu

Ramka "Obliczenia" - łamana powierzchnia poślizgu

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.