The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Metoda Skemptona (CPT)

Poniższe rozwiązanie, mające zastosowanie dla gruntów spoistych wykorzystuje teorię Skemptona, w której nośność podłoża gruntowego pod fundamentem wyrażona jest w postaci:

Przy stosowaniu tej metody zaleca się stosowanie współczynnika bezpieczeństwa FS=3.

gdzie:

Rd

-

nośność podłoża fundamentowego

Kc

-

współczynnik nachylenia obciążenia

Nc

-

współczynnik nośności Skemptona

Su

-

wytrzymałość na ścinanie bez odpływu

γ

-

ciężar objętościowy gruntu w poziomie posadowienia

d

-

głębokość posadowienia

Wzór został wyprowadzony w jednostkach angielskich [tsf, tcf ft] - program liczy automatycznie w jednostkach wykorzystywanych w programie.

gdzie:

H

-

składowa pozioma siły wypadkowej

V

-

składowa pionowa siły wypadkowej

Metoda ta nie powinna być stosowana w przypadku, gdy H/V > 0,4.

Współczynnik nośności Skemptona Nc zależy od stosunku szerokości efektywnej bef i długości efektywnej lef oraz od stosunku głębokości posadowienia d i szerokości efektywnej bef.

Wyznaczanie współczynnika Nc (na podstawie: Peck, Hanson i Thornburn, 1974)

Wytrzymałość na ścinanie bez odpływu Su wyznaczana jest w sposób następujący:

gdzie:

qc

-

średnia wartość oporu na stożku

σv0

-

średnia wartość naprężeń pionowych mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 1,5.bef poniżej poziomu posadowienia

Nk

-

Współczynnik stożka (w zakresie <10;20>)

gdzie:

qc1

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona na głębokości od poziomu posadowienia do 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia

qc2

-

średnia wartość oporu na stożku mierzona od głębokości 0,5.bef poniżej poziomu posadowienia do 1,5.bef poniżej poziomu posadowienia

Wpływ nachylenia terenu i nachylenia podstawy fundamentu uwzględniany jest tak samo jak w metodzie metodzie Schmertmanna.

Literatura:

FHWA-SA-91-043: THE CONE PENETROMETER TEST

Bridge Engineering Handbook (Wai-Fah Chen, Lian Duan, 1999)

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.