The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Ustawienia analizy sejsmicznej

Przy wykonywaniu analizy sejsmicznej można w oknie dialogowym „Ustawienia obliczeń” wybrać rodzaj analizy, "Naprężenie" lub "Sejsmika". W danej fazie budowy analiza sejsmiki jest zawsze poprzedzona analizą naprężeń.

W przeciwieństwie do analizy naprężeń, analiza sejsmiki wymaga ustalenia początkowego kroku czasowego w s.

Dodatkowo, muszą być określone parametry wybranej metody całkowania w czasie, metody Newmarka lub metody Alpha, oraz parametery analizy wartości własnych w celu wyznaczenia częstości własnych i wartości własnych drgań.

Ustawienia analizy sejsmicznej

W analizie sejsmiki zawsze wykonywana jest następująca sekwencja obliczeń:

  1. Analiza naprężeń
  2. Analiza wartości własnych
  3. Jednowymiarowa analiza kolumnowa Free field
  4. Dwuwymiarowa analiza sejsmiczna

W każdym z wyżej wymienionych kroków obliczeń można wyświetlić wyniki częściowe analiz za wyjątkiem analizy kolumnowej Free field (pkt 3). Analiza ta służy do wyznaczenia warunków brzegowych na pionowych granicach modelu do analizy sejsmiki (pkt 4).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podręczniku teoretycznym na naszej stronie internetowej.

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.