The link was sent to your email.

We were unable send the link to your email. Please check your email.

Online Help

GEO5

Tree
Settings
Product:
Program:
Language:

Stateczność wewnętrzna

Ramka ta umożliwia sprawdzenie wewnętrznej stateczności konstrukcji, zakładając gładką bądź łamaną płaszczyznę poślizgu.

Sprawdzenie stateczności wewnętrznej przeprowadzane jest następująco:

Poszczególne kroki procedury obliczeniowej opisane zostały szczegółowo w części teoretycznej pomocy.

Ramka ta umożliwia również sprawdzenie nośności gwoździ.

Ponadto, w celu wyznaczenia siły w gwoździu, w ramce tej, definiuje się współczynnik redukcji parcia czynnego kn.

Ramka "Stateczność wewnętrzna"

Try GEO5 software yourself.
For free, without analysis restrictions.